• Start

 Workshop om hållbarhet i Hagfors
Workshop i Hagfors 28-29 oktober
”Från ohållbar avveckling till hållbar utveckling”
Under en kväll och en dag samtalade ledande personer från små och stora företag, entreprenörer, kommuner, forskning och organisationer om hur vi kan vända utvecklingen för landsbygden. EU samarbetet under rubriken ”The Green Deal” kommer att påverka våra samhällen i stor utsträckning och våra förutsättningar att bla stärka utvecklingen vad gäller självförsörjning, skapa nya innovativa företag och verksamheter kommer här att vara avgörande inför framtiden.
Ta del av något ur programmet genom intervjuer med några av talarna.

 

Om EU The Green Deal.......

Om självförsörjningsgraden i landet...........

Om möjliga finansieringsvägar..............

Projektbeskrivning "Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun"

Global Kunskap har beviljats stöd för samarbete med Hagfors kommun i projektet "Lönsam grön tillväxt i Hagfors". Stödet är på 900 674 kr och har beviljats av Leader Växtlust i Värmland, EU;s Landsbygdsprogram och Hagfors kommun. Det är Jordbruksverket som har fattat det slutgiltiga beslutet om EU stöd till insatserna. Projekttiden omfattar ett år.

Projektet ska inriktas på lönsam grön upphandling och ett brett samarbete ska ske med organisationer, företag och Hagfors kommun. Projektet innehåller möten, seminarier, filmproduktioner och material för intresserade deltagare att arbeta med lokalt i sin förening, i företaget, etc.

Projeketet blir en viktig del i Hagfors strategin där ett stort arbete tidigare har genomförts bland invånarna i kommunen och där målet är att bli en "hållbar kommun" på flera sätt.

Projektet har startat och ett antal filminspelningar har genomförts i samarbete med Sebra Film AB. Under projekttiden ska minst 3 filmer produceras, som ska stimulera till ökad information, kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen..

Flera liknande exempel från andra kommuner i Sverige visar hur vi kan stärka företagen, organisationerna och kommunen genom att en större del av den årliga upphandlingen kan stanna i området, minska klimatutsläppen, stärka de gröna näringarna samt skapa nya verksamheter och företag som arbetar uthålligt i området.

Projektet ska vara avslutat i september 2020.
Mer information kan erhållas från Global Kunskap, Box 105, 685 23 Torsby. info@globalkunskap.se
eller via projektledaren Stefan Degerlund 070 621 52 22 

Seminarium och film 1
30 personer från företag, organisationer, institutioner och kommuner deltog i seminariet ”Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun” den 18 februari  på Nygård i Ekshärad.
Vid seminariet presenterades de stora möjligheter som ges entreprenörer, företag och kommuner via ökade insatser för att strategiskt ta hand om de möjligheter som fotosyntesen årligen ger oss.
Här presenterades också goda exempel vad  lokal upphandling kan tillföra olika parter som odlare/producenter, kreativ förnyelse av relationer mellan producenter och kommuner samt omfattningen av upphandling i Hagfors kommun och Värmland av ett stort företag som Uddeholm AB.
Global Kunskap som är projektägare presenterade den första längre filmen om sambandet mellan fotosyntesen, lokal upphandling och möjligheter med att bla med hjälp av ny teknik skapa processer, produkter och tjänster. Filmen heter ”Grön lönsam tillväxt i Hagfors kommun” och är drygt 15 min lång.
Ett nytt samtalsmaterial har också tagits fram  för att inspirera till samtal inom företagen, i föreningen eller i hemmet.  Materialet ansluter till filmen.
Filmen kan du se om du klickar på länken nedan. Filmen kan också laddas ner gratis. Klicka på download på sidan du kommer till efter att ha tryckt på knappen "Till filmen". Under knappen till filmen hittar du studiehäftet som ingår i projektet.
Filmen får endast användas för privat bruk.
Om den ska användas kommersiellt så hör av dig till Sebrafilm AB.
Copyright Sebrafilm AB ©                                    

Föreläsare under dagen var                                                                           
Stefan Hellstrand, Nolby Eko Strategi, Kil                                                             
Örjan Alm, inköpschef, Uddeholm AB
Espen Rognstad, inköpschef, Ödeshög Kommun
Dessutom medverkade:
1 e vice ordf KS, Hagfors kommun Boo Westlund 
Kommunalråd Hagfors kommun Jens Fischer 
Inköpschef Mats Ågren, Torsby kommun
samt Ordförande i Global Kunskap Stefan Degerlund, Torsby

Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun
Producenterna-Förädlarna-Grossisterna-Idébärarna

Projektet Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun går vidare. Global Kunskap har tagit fram film nr 2 för att visa på möjligheterna att utveckla de gröna näringarna i kommunen. Filmen presenterar producerande företag, nybildade grossister för värmländska odlare, förädlare samt idéskapare som ser med nya perspektiv på möjligheterna av att starta företag och verksamheter. Vi har sedan tidigare tagit fram ett material (se fliken över filmknappen) som är lämpligt att använda i olika sammanhang och är fritt att ladda ner för att användas i samtal i hemmet, skolan, företaget, studiecirkeln, föreningen, olika möten etc. Materialet och filmer stödjer varandra och sprid det gärna vidare.

"Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun"
Den sista filmen i projektet är nu klar och har undertiteln "Gemensamma vägar till framtiden". Den har visats under två kvällar på Nygård i Ekshärad, med efterföljande diskussion om hur vi nu går vidare. Global Kunskap tackar alla som medverkat i filmerna och vid seminarierna. Stort tack också till Hagfors kommun för samarbetet.Tack Sebrafilm som har producerat filmerna. Vi jobbar vidare för en fortsättning på projektet och för en ännu grönare framtid i Hagfors.
Se filmen nedan 

Vill du köpa någon av filmerna i projektet "Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun"?
Skicka ett mail till info@sebrafilm.se
Ring 070 621 52 22
Välj mellan USB eller DVD. Pris 200:- + porto

Vill du lära dig att göra Biokol?
Se filmen från en kurs på Torfolk gård
med Magnus Neldorin


 

Möt människorna som vill och vågar:
Olle Göransson, Torfolk Gård, Ö Skymnäs
Boo Westlund, Oberoende Realister Hagfors
Roger Andersson Utvecklingsingenjör, Bioinno Sysslebäck
Annicki Oscarsson, Kommunalråd Ödeshög
Stefan Hellstrand, Tekn dr energi och miljöteknik, Kil
Per-Håkan Häll, Projektledare Växtlust Värmland

Olle Göransson, berättar om Torfolk gård och dess produkter

Boo Westlund, Oberoende Realister Hagfors, talar kort om Hagforsstrategin

Kortversion av filmen om Bioinno Sysslebäck, fd The Wood Region.

Annicki Oscarsson (KD) kommunalråd i Ödeshögs kommun, om lokal upphandling av livsmedel.

Stefan Hellstrand, tekn.dr, energi och miljöteknik, talar om fotosyntesens värde för Värmland och Hagfors kommun

Per-Håkan Häll, Projektledare talar om projektet Växtlust Värmland

Vi har tillsammans med Sebrafilm producerat ett antal korta filmer som handlar om Omlastningsterminalen i Torsby och dess aktörer; Storaenso, VSV Frakt samt Torsby kommun. Filmerna beskriver hur projektet har utvecklats under åren och hur aktörerna värderar utfallet. 

En kortversion av filmen om Omlastningsterminalen i Torsby.

Filmen handlar om Omlastningsterminalen i Torsby och dess aktörer; Storaenso, VSV Frakt och Torsby kommun. Här behandlas nyttan av att överföra transporter från timmerbil till tåg. 
"En win-win situation för alla inblandade, för bättre trafikmiljö och för klimatet." säger VD för VSV Frakt Fredrik Söderström

Den här korta filmen handlar om VSV Frakt som är en av aktörer vid Omlastningsterminalen i Torsby och om deras övriga verksamhet

Filmer om långsiktigt hållbart skogsbruk

Inom ramen för projektet The Green Planet har vi i samarbete med Sveaskog AB producerat nio filmer om hållbart skogsbruk.

 

Innehåll i de olika filmerna
Film 1: Olof Johansson om FSC®
Film 2: Skogens ekologi i ett historiskt perspektiv
Film 3: Sveaskogs ekoparker
Film 4: Nya trädslag
Film 5: Älgbetesskador på Sveaskogs marker
Film 6: Skoglig planering
Film 7: Skogens betydelse för klimatet
Film 8: Grenar och toppar – GROT
Film 9: Vattnet och skogen

Global Kunskap utvecklar nu möjligheterna till spridning av Sebra Films enorma bildarkiv med tusentals stillbilder och filmer från mer än 130 länder.

Sebra Films Arkiv

Bilder och filmer som tagits i samband med expeditioner, inspelningar och intervjuer med en rad kända personer/personligheter under mer än 50 år. I arkivet finns bla fler än 10 000 unika stillbilder från Thor Heyerdahls expeditioner och som aldrig visats tidigare.

Sören Eriksson ansvarig för utvecklingen inom Preem AB visade på en rad möjligheter inför framtiden. Bla har bolaget tillsammans med Sveaskog, Södra Skogsägarna och Kiram AB startat utvinning av tallolja för inblandning i dieselbränslen i Piteå.

Ta del av bilder från anförandet här.

Preem hårdsatsar på nya alternativa bränslen

Gunnar Olofsson om skogsnäringen

Gunnar Olofsson, utredare av framtiden för norsk skogsindustri, talade om ”Skogsnäringens nya möjligheter” vid konferensen den 24 okt.

Ta del av anförandet här.

Aktuellt

Bioekonomifilmen har fått en svensk titel: Den gröna cirkeln - Skogens oändliga möjligheter. För att se några av klippen från filmen och från inspelingarna, klicka på länkarna nedan:
Preview Bioeconomy
Extracts: Investing in the future
 

Global Kunskaps samarbete med Worldview International Foundation (WIF) i Myanmar där ett omfattande projekt med återplantering av Mangrove fortsätter.

Vill du vara med och minska världens klimatpåverkan? 
Ditt bidrag kan då sättas in på in på Global Kunskaps bankgiro:
5951-0990

Vill du ta del av den omfattande informationen om projektet och följa utvecklingen, gå in på www.globalmangrovetrust.org


Vår verkliga resurs är tillgången till det kunskapsinriktade arkiv av dokumentära bilder och film som samarbetspartnern Sebra Film AB äger. Global Kunskap arbetar för att ge spridning av bilder/filmer ur arkivet till en hel värld. I arkivet finns bilder om alla globala frågor som diskuteras idag. Inte minst finns här bilder som anknyter till klimat utvecklingen i mer än 130 länder. Här finns också ett rikt material om och med den berömde vetenskapsmannen och upptäcktsresanden, Thor Heyerdahl.

  • Global Kunskap arbetar från Torsby i Värmland.
  • Vi samarbetar med forskare, experter, politiker, ledare inom företag och organisationer för att nå ut med kunskaper till en bred allmänhet.
  • Vi tar initiativ till projekt som bidrar till kunskaps uppbyggnad i globala frågor, ofta i nära samarbete med andra organisationer, företag, universitet, skolor, kommuner mfl
  • Vi stödjer också Paradise Farm på Sri Lanka genom försäljning av organiskt/biologiskt odlat Te, bidrar till trädplantering och ordnar kunskaps resor.

Inriktning

Här nedan finns det klipp ur "A Global Challenge". Medverkar gör bland andra Margot Wallström.

 

Scen ur "A Global Challenge" Del 1

Scen ur "A Global Challenge" Del 2

Scen ur "A Global Challenge" Del 3

Filmklipp

Efter fyra år av inspelningar över hela planeten är nu den internationella TV-serien "The Green Planet" klar.

Serien speglar den pågående globala utvecklingen och diskuterar en rad lösningar på klimatfrågorna

TV-serien distribueras av NRK Sales and Communication i Oslo.

Kontakt är Bente Sagplads bente.sagplads@nrk.no

Internationell TV-serie

I tre olika episoder speglas den pågående utvecklingen av klimatet, den enskilda människans betydelse, kvinnors starka engagemang, skogarnas betydelse för mark, vatten och inte minst för vår överlevnad. Serien tar oss med till Nya Zeeland, Indonesien, Sydkorea, USA, Brasilien, Norge, Påskön, Peru, Namibia, Sverige, Kina m.fl. länder

 

Episod 1 Forests in Peril

Speglar skogarnas enorma betydelse för biodiversiteten och vår överlevnad.

 

Episod 2 Striking the right balance

Speglar människans stora påverkan och de steg vi måste ta för en planet i balans.

 

Episod 3 Road to recovery

Speglar tre kvinnor vars insatser kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen på delar av Kina, Påskön och inspirera andra till insatser.

 

Under klimatfilmfestivalen i Torsby 22-27 oktober visas serien och på lördag den 26 oktober arrangeras seminarier och samtal utifrån de olika programmen.

 

Se mer av filmerna och övrigt innehåll på www.sebrafilm.se

loading...

DVD-box med tre program om vår planet och gemensamma framtid + CD-box med musik från Sebra Films TV-serier.

För att läsa mer och/eller beställa paketet, klicka här.

Beställ unikt gåvopaket

Sverker Olofsson

Klimatveckan väckte engagemanget

Klimatfestivalen i Torsby öppnade mina ögon. Jag har varit där några år nu och varje besök har gett mig nya kunskaper och viktiga insikter. Jag förstår inte hur Torsby lyckas samla nya toppföreläsare varje år.
I oktober skall jag dit igen. Festivalen har fått nytt namn och heter nu ”Green Planet Week”. Det är ett utmärkt namn . ”Green Planet Week” antyder att den spetskunskap som sprids under veckan, de nyheter som presenteras och de föreläsare vi lyssnar på ligger på en sådan nivå att veckan borde väcka internationellt intresse. Allt detta får vi till livs i Torsby – de stora kunskaperna presenteras i det lilla samhället.
Årets vecka hoppas jag mycket på. Den handlar om skogen och den roll skogen kan få i det framtida klimatarbetet.
När jag läser programmet inser jag att skogen har så mycket mer att ge än vad jag hittills har förstått. Än en gång ser jag fram emot en vecka med nya kunskaper och insikter. Det kommer jag att ha nytta av i min roll som klimatambassadör i Västerbotten.


Sverker Olofsson

Thor Heyerdahl
The man and the legend

Already on his first trip to Fatuhiva, Thor Heyerdahl did observations regarding the climate change and the enviroment. This trip to Fatuhiva was conected to the Kon- Tiki Expedition which is commonly considered his greatest achievment. 
During his lifetime Heyerdahl developed a further interest in our global relationship with humankind and he became a pioneer of climate matters.
Sebra Film's 57 minutes centenary TV film is now also ready in its international version. This is a shorter presentation of the film. 

For further information contact: NRK Sales, Sebra Film CO, Global Kunskap.

Forskare menar att Mangrove trädet kan vara så mycket som fem gånger effektivare än alla kända trädslag i sin förmåga att ta upp och binda CO2.
Träden skyddar också liv och egendom i kustområdet från stormar och cykloner, renar avfall från vatten och stränder, skyddar korallrev, sjögräs samt ökar fiskeresurserna med 50%. Detta mirakelträd bidrar också till att reducera fattigdom och utarmning av den biologiska mångfalden i området.

Global Kunskap startar nu ett samarbete med Worldview International Foundation (WIF) i Myanmar där ett omfattande projekt med återplantering av Mangrove har pågått i flera år. WIF har genom åren bedrivit en rad framgångsrika projekt, främst i Sydostasien. Inom projektet i Myanmar har man hittills planterat ca 3 500 000 träd och målet till 2022 är satt till 17 miljoner träd som tillsammans ska kunna ta upp minst 15 miljoner ton CO2. Det långsiktiga målet för projektet är att plantera 1 miljard träd!                                
Eldsjälen Bengt Jonson som startade och under hela sitt liv ledde Sebra Film i Torsby blev efter sin död i fjol hedrad med en minnesskog i ”Thor Heyerdahls klimatpark i Myanmar”. Som tack för sin livslånga insats för en bättre värld planterade invånarna i området 10 000 Mangrove träd till Bengts minne.

Vi erbjuder dig att vara med i det omfattande projektet och samtidigt ge ett viktigt bidrag till framtiden. 10 000 träd binder upp till 10 000 ton CO2 under sin växtperiod. Vårt mål nu är att bland Bengts vänner i Torsby, engagerade människor i Sverige, Norge och övriga världen samla in medel så att ytterligare 10 000 träd kan planteras. Träd som samtidigt kommer de lokala invånarna till del och ger ett stort bidrag till att minska klimathotet för oss alla.
Varje träd kostar 80 kr och du bestämmer själv de antal träd som du vill bidra med. Detta är en effektiv klimatåtgärd som samtidigt reducerar fattigdomen med en speciell insats för kvinnor och barn, samt stärker utvecklingen för befolkningen i området som är delaktiga i att säkra de träd som har återplanterats.

Ditt bidrag kan sättas in på Global Kunskaps bankgiro 5951-0990

Vill du ta del av den omfattande informationen om projektet och följa utvecklingen, gå in på www.globalmangrovetrust.org 

Kontakt:
Global Kunskap Box 105, 685 23 Torsby
Mail: stefan.degerlund@globalkunskap.se
Telefon: 0560 141 45.

 Se också en av Sebra Films filmer från området här nedan.

Köp En kärlek så stor - Boken om Bengt

Bengt Jonson producerade 100–tals filmer under åren 1961-2017. 
Under ibland mycket dramatiska resor och sammanhang kom Bengt och Sebra-teamet att filma i fler än 100 länder. 
KLICKA HÄR för att se ett kort avsnitt ur en av de få filmer vi har där Bengt står framför kameran. Inspelningarna är gjorda i Thailand och Kambodja.

Boken om Bengt har fått titeln ”En kärlek så stor” och har skrivits av Thor Ullerö. Boken som inte bara handlar om kärleken till de unika möjligheter filmmediet skapar, utan handlar också om kärleken till familjen och till människorna över hela planeten. 

Boken finns nu att köpa på Sebra Film.
För att köpa ett exemplar, ring oss på 0560-14145
eller maila oss på info@sebrafilm.se


Boken kostar 200 :-/st.
Det går bra att få boken hemskickad, köparen står då för porto och frakt.
Paketpriser:
► För 600 kr får du dessutom vår TV serie ”The Green Planet” som innehåller tre program och en CD med musiken från serien. För ett smakprov av musiken, tryck play på spelaren längst ned i detta inlägg. 
► För 1 000 kr får du även den helt nya filmen ”Den gröna cirkeln”, 7 min, med absolut färska intervjuer av några av de främsta debattörerna och experterna inom bioekonomin. I filmen möter vi professor Thomas Lundmark, SLU, som hävdar att Norden har en avgörande möjlighet att ta ledningen i utvecklingen av bioekonomin, mfl medverkande. KLICKA HÄR för att se två utdrag ut filmen "Den Gröna Cirkeln".

Sebra Film AB 
Stefan Degerlund

      "En kärlek så stor"

Boken om Bengt Jonsson, grundare
av Sebra film, vars otroliga liv skildras med berättelser från hela världen. Om hans möten med kända och okända människor från olika delar av världen, har Sebra Film
producerat filmer och TV serier
serier. Många av historierna bakom dessa möten, finns att läsa om i boken.

        Av den norske författaren Thor Ullerö 

 Vill du vara med och rädda klimatet?

  Det underbara Mangroveträdet är     den bästa CO2 uppsamlaren av alla   världens träd. 
 Global Kunskaps samarbete med
 Worldview International     Foundation(WIF) i Myanmar där ett   omfattande projekt med     återplantering av Mangrove,   fortsätter.
 Vill du vara med och minska   världens miljöpåverkan?
 Ditt bidrag kan då sättas in på   Global Kunskaps bankgiro: 
 5951-0990

 Vill du få fortlöpande information   om projektets utveckling, gå in på
           www.wif.foundation