• Start

Konferens

Några av konferensens talares anföranden finns här nedan.

Margareta Dahlström - Professor, Karlstads Universitet

Gunnar Olofsson - Styrelseordförande, Statskog SF

Per Richard Johansen - Tidigare chefsekonom, KS

Thomas Bajer - Projektledare, The Wood Region

Ola Rostad - VD, Tretorget AS

Stefan Hellstrand - Hållbarhetskonsult, Nolby Ekostrategi

SEKAB

På torsdag 22/2 kommer ett klipp från intervjun med Fredrik Nilzén som gjordes under konferensen att ligga uppe på www.sebrafilm.se  Håll utkik!

Anmälan till konferensen

Klicka på texten för att förstora den.

Green Planet Week 2016 - Veckan som var

Nyss genomförda Green Planet Week i Torsby blev stort uppmärksammad. Tack vare engagemang från skolor, tidningar och radio blev det en livfull vecka med olika arrangemang i olika delar av kommunen.

Vid invigningen av veckan på biografen Stjärnan delades tre filmpriser ut till de 25 grupper av Värmländska skolungdomar som deltagit i en filmtävling med ämnet bioenergi som rubrik. Några hade lyckats att producera filmer med humoristiskt och tänkvärt innehåll. Stort jubel vid visningen av de prisade filmerna.

IMG_9390 IMG_9378 IMG_9396

I Sysslebäck genomfördes ett seminarium, The Wood Region, som presenterade nya processer inom den skogliga sektorn där också Paper Provinse och andra företag deltog.

IMG_9218 IMG_9286 IMG_9243 IMG_9300 IMG_9312 IMG_9290 IMG_9264

Skogsstyrelsen medverkade vid ännu ett Seminarium, Den Gröna Cirkeln, som arrangerades på Sahlströmsgården.

IMG_9407 IMG_9413 IMG_9425 IMG_9467 IMG_9437 IMG_9476 IMG_9464

Hur solenergi fungerar på landsbygden kunde beses både i Mårbacken och vid Lebbiko i Lekvattenet. Den soliga lördagen hade lockat många intresserade att ta del av de nya innovationerna.

IMG_9516 IMG_9505 IMG_9500 IMG_9534 IMG_9502

Veckan avslutades i Kyrkan som i ett samarbete med Missionskyrkan och Global Kunskap lyckats locka förre biskopen Esbjörn Hagberg till Församlingshemmet i Torsby. Vid det efterföljande seminariet på Församlingshemmet bjöd Esbjörn Hagberg på ett tänkvärt och djupt engagerat tal som berörde de många deltagarna.

IMG_9572 IMG_9567 IMG_9580 IMG_9583 IMG_9587 IMG_9591

The Wood Region

Thomas Bajer, projektledare, The Wood Region (TWR) i Sysslebäck
Thomas Bajer, projektledare, The Wood Region (TWR) i Sysslebäck


TWR är en s.k. testbädd för att skapa och introducera nya produkter, processer, nya företag och fortsatt utveckling i området, bl.a. genom att arbeta med s.k. 3D-skrivare
(se bilden)
Onsdag den 26 okt kl. 10.00 – 13.00 genomfördes seminariet ”The Wood Region” i gamla Samhallfabriken i Sysslebäck där projektet presenterades för alla intresserade.

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg till Torsby

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg kommer till Torsby och medverkar i gudstjänsten i Fryksände kyrka den 30 oktober. Därefter håller han ett seminarium i församlingshemmet i samband med Green Planet Week. Nedan följer en del ur en intervju med biskopen ur tidningen Siriklockan.

"Bli stilla och begrunda: Vi rör oss med en hastighet av 30 kilometer i sekunden genom universum. Vi ser upp mot solen: den är av 200 miljarder solar och stjärnor bara i vårt glesbefolkade område i vintergatans utkant. Vi tar upp ett stycke jord i vår hand. I den finns lika många organismer som det finns människor på vår jord. Vi tar ett löv. På varje kvadratcentimeter finns 40 miljoner små fabriker som tillverkar syre. Om vi räknar hjärncellerna på en människa och tar en per sekund tar det 300 sekel innan vi räknat färdigt."

Sverker Olofsson

Klimatveckan väckte engagemanget

Klimatfestivalen i Torsby öppnade mina ögon. Jag har varit där några år nu och varje besök har gett mig nya kunskaper och viktiga insikter. Jag förstår inte hur Torsby lyckas samla nya toppföreläsare varje år.
I oktober skall jag dit igen. Festivalen har fått nytt namn och heter nu ”Green Planet Week”. Det är ett utmärkt namn . ”Green Planet Week” antyder att den spetskunskap som sprids under veckan, de nyheter som presenteras och de föreläsare vi lyssnar på ligger på en sådan nivå att veckan borde väcka internationellt intresse. Allt detta får vi till livs i Torsby – de stora kunskaperna presenteras i det lilla samhället.
Årets vecka hoppas jag mycket på. Den handlar om skogen och den roll skogen kan få i det framtida klimatarbetet.
När jag läser programmet inser jag att skogen har så mycket mer att ge än vad jag hittills har förstått. Än en gång ser jag fram emot en vecka med nya kunskaper och insikter. Det kommer jag att ha nytta av i min roll som klimatambassadör i Västerbotten.


Sverker Olofsson

Thor Heyerdahl
The man and the legend

Already on his first trip to Fatuhiva, Thor Heyerdahl did observations regarding the climate change and the enviroment. This trip to Fatuhiva was conected to the Kon- Tiki Expedition which is commonly considered his greatest achievment. 
During his lifetime Heyerdahl developed a further interest in our global relationship with humankind and he became a pioneer of climate matters.
Sebra Film's 57 minutes centenary TV film is now also ready in its international version. This is a shorter presentation of the film. 

For further information contact: NRK Sales, Sebra Film CO, Global Kunskap.

Beställ unikt gåvopaket

DVD-box med tre program om vår planet och gemensamma framtid + CD-box med musik från Sebra Films TV-serier.

För att läsa mer och/eller beställa paketet, klicka här.

Internationell TV-serie

Efter fyra år av inspelningar över hela planeten är nu den internationella TV-serien "The Green Planet" klar.

Serien speglar den pågående globala utvecklingen och diskuterar en rad lösningar på klimatfrågorna

TV-serien distribueras av NRK Sales and Communication i Oslo.

Kontakt är Bente Sagplads bente.sagplads@nrk.no

Ny bild 2 - Kopia 87910043 25130082 Ny bild 4 Ny bild 5 Ny bild 7 - Kopia Ny bild 6

I tre olika episoder speglas den pågående utvecklingen av klimatet, den enskilda människans betydelse, kvinnors starka engagemang, skogarnas betydelse för mark, vatten och inte minst för vår överlevnad. Serien tar oss med till Nya Zeeland, Indonesien, Sydkorea, USA, Brasilien, Norge, Påskön, Peru, Namibia, Sverige, Kina m.fl. länder

 

Episod 1 Forests in Peril

Speglar skogarnas enorma betydelse för biodiversiteten och vår överlevnad.

 

Episod 2 Striking the right balance

Speglar människans stora påverkan och de steg vi måste ta för en planet i balans.

 

Episod 3 Road to recovery

Speglar tre kvinnor vars insatser kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen på delar av Kina, Påskön och inspirera andra till insatser.

 

Under klimatfilmfestivalen i Torsby 22-27 oktober visas serien och på lördag den 26 oktober arrangeras seminarier och samtal utifrån de olika programmen.

 

Se mer av filmerna och övrigt innehåll på www.sebrafilm.se

Filmklipp

Här nedan finns det klipp ur "A Global Challenge". Medverkar gör bland andra Margot Wallström.

 

Scen ur "A Global Challenge" Del 1

Scen ur "A Global Challenge" Del 2

Scen ur "A Global Challenge" Del 3

Inriktning

Vår verkliga resurs är tillgången till det kunskapsinriktade arkiv av dokumentära bilder och film som samarbetspartnern Sebra Film AB äger. Global Kunskap arbetar för att ge spridning av bilder/filmer ur arkivet till en hel värld. I arkivet finns bilder om alla globala frågor som diskuteras idag. Inte minst finns här bilder som anknyter till klimat utvecklingen i mer än 130 länder. Här finns också ett rikt material om och med den berömde vetenskapsmannen och upptäcktsresanden, Thor Heyerdahl.

  • Global Kunskap arbetar från Torsby i Värmland.
  • Vi samarbetar med forskare, experter, politiker, ledare inom företag och organisationer för att nå ut med kunskaper till en bred allmänhet.
  • Vi tar initiativ till projekt som bidrar till kunskaps uppbyggnad i globala frågor, ofta i nära samarbete med andra organisationer, företag, universitet, skolor, kommuner mfl
  • Vi stödjer också Paradise Farm på Sri Lanka genom försäljning av organiskt/biologiskt odlat Te, bidrar till trädplantering och ordnar kunskaps resor.

Aktuellt

Sebra Films nya hemsida

Sebra Films hemsida har fått ett ansiktslyft. På den nya hemsidan, med samma adress som tidigare, finns nu en blogg som uppdateras varje vardag med Dagens bild och en gång i veckan kommer en nytt avsnitt av Sebra Talks där vi får träffa människor Sebra Film har träffat under sina år i branschen.

Klicka här för att ta en titt.

En av "dagens bild"-bilder.
En av "dagens bild"-bilder.

Besök från USA

SVTs korrespondent Lisa Carlsson och hennes man, fotografen Leif Carlsson, besökte Sebra Film för att informeras om framtida projekt.

Bioekonomifilmens svenska titel

Bioekonomifilmen har fått en svensk titel: Den gröna cirkeln - Skogens oändliga möjligheter. För att se några av klippen från filmen och från inspelingarna, klicka på länkarna nedan:
Preview Bioeconomy
Extracts: Investing in the future
 

Gunnar Olofsson om skogsnäringen

Gunnar Olofsson, utredare av framtiden för norsk skogsindustri, talade om ”Skogsnäringens nya möjligheter” vid konferensen den 24 okt.

Ta del av anförandet här.

Preem hårdsatsar på nya alternativa bränslen

Sören Eriksson ansvarig för utvecklingen inom Preem AB visade på en rad möjligheter inför framtiden. Bla har bolaget tillsammans med Sveaskog, Södra Skogsägarna och Kiram AB startat utvinning av tallolja för inblandning i dieselbränslen i Piteå.

Ta del av bilder från anförandet här.

Sebra Films Arkiv

Global Kunskap utvecklar nu möjligheterna till spridning av Sebra Films enorma bildarkiv med tusentals stillbilder och filmer från mer än 130 länder.

Bilder och filmer som tagits i samband med expeditioner, inspelningar och intervjuer med en rad kända personer/personligheter under mer än 50 år. I arkivet finns bla fler än 10 000 unika stillbilder från Thor Heyerdahls expeditioner och som aldrig visats tidigare.

Filmer om långsiktigt hållbart skogsbruk

Inom ramen för projektet The Green Planet har vi i samarbete med Sveaskog AB producerat nio filmer om hållbart skogsbruk.

 

Innehåll i de olika filmerna
Film 1: Olof Johansson om FSC®
Film 2: Skogens ekologi i ett historiskt perspektiv
Film 3: Sveaskogs ekoparker
Film 4: Nya trädslag
Film 5: Älgbetesskador på Sveaskogs marker
Film 6: Skoglig planering
Film 7: Skogens betydelse för klimatet
Film 8: Grenar och toppar – GROT
Film 9: Vattnet och skogen

Bli medlem du också!

Läs mer

Samarbetspartners