• Start

Vi har tillsammans med Sebrafilm producerat ett antal korta filmer som handlar om Omlastningsterminalen i Torsby och dess aktörer; Storaenso, VSV Frakt samt Torsby kommun. Filmerna beskriver hur projektet har utvecklats under åren och hur aktörerna värderar utfallet. 

En kortversion av filmen om Omlastningsterminalen i Torsby.

Filmen handlar om Omlastningsterminalen i Torsby och dess aktörer; Storaenso, VSV Frakt och Torsby kommun. Här behandlas nyttan av att överföra transporter från timmerbil till tåg. 
"En win-win situation för alla inblandade, för bättre trafikmiljö och för klimatet." säger VD för VSV Frakt Fredrik Söderström

Den här korta filmen handlar om VSV Frakt som är en av aktörer vid Omlastningsterminalen i Torsby och om deras övriga verksamhet

 Här finns möjlighet att se de intervjuer som gjordes, med några   talare, under seminariet. Klicka på knappen ovan så kommer du till   Sebrafilm där intervjuerna ligger.   
 Dessutom kan du här nedan ta del av flera  PowerPoint
 presentationer som några talarna använde vid årets konferens.


         
          "Gränslösa möjligheter-mera samarbete på tvärs!"
            Professor Eli Moen, BI Handelshögskolan, Oslo
    

            "Paper Province-100 företag på väg framåt"
              Maria Hollander, VD Paper Province, Karlstad

              
               "Stora biobaserade 3D printade produkter-Nya värdekedjor för spån"
                Projektledare Thomas Bajer, The Wood Region, Sysslebäck
             
   
        

             "En vision för gränsregional tillväxt på fotosyntesens grund"
              Stefan Hellstrand, Tekn.Dr, Ekostrateg, Kil

          " Framtida innovationer från skogen"
            Anna Wiberg, Programchef  Bioinnovation Stockholm 

 

Filmer om långsiktigt hållbart skogsbruk

Inom ramen för projektet The Green Planet har vi i samarbete med Sveaskog AB producerat nio filmer om hållbart skogsbruk.

 

Innehåll i de olika filmerna
Film 1: Olof Johansson om FSC®
Film 2: Skogens ekologi i ett historiskt perspektiv
Film 3: Sveaskogs ekoparker
Film 4: Nya trädslag
Film 5: Älgbetesskador på Sveaskogs marker
Film 6: Skoglig planering
Film 7: Skogens betydelse för klimatet
Film 8: Grenar och toppar – GROT
Film 9: Vattnet och skogen

Global Kunskap utvecklar nu möjligheterna till spridning av Sebra Films enorma bildarkiv med tusentals stillbilder och filmer från mer än 130 länder.

Sebra Films Arkiv

Bilder och filmer som tagits i samband med expeditioner, inspelningar och intervjuer med en rad kända personer/personligheter under mer än 50 år. I arkivet finns bla fler än 10 000 unika stillbilder från Thor Heyerdahls expeditioner och som aldrig visats tidigare.

Sören Eriksson ansvarig för utvecklingen inom Preem AB visade på en rad möjligheter inför framtiden. Bla har bolaget tillsammans med Sveaskog, Södra Skogsägarna och Kiram AB startat utvinning av tallolja för inblandning i dieselbränslen i Piteå.

Ta del av bilder från anförandet här.

Preem hårdsatsar på nya alternativa bränslen

Gunnar Olofsson om skogsnäringen

Gunnar Olofsson, utredare av framtiden för norsk skogsindustri, talade om ”Skogsnäringens nya möjligheter” vid konferensen den 24 okt.

Ta del av anförandet här.

Aktuellt

Bioekonomifilmen har fått en svensk titel: Den gröna cirkeln - Skogens oändliga möjligheter. För att se några av klippen från filmen och från inspelingarna, klicka på länkarna nedan:
Preview Bioeconomy
Extracts: Investing in the future
 

Besök från USA

SVTs korrespondent Lisa Carlsson och hennes man, fotografen Leif Carlsson, besökte Sebra Film för att informeras om framtida projekt.

Lördagen 28/4 är det bokmässa på Torsby Bibliotek. Bland alla utställare och medverkande finns Stefan Degerlund med för att prata om "Boken om Bengt".
Mässan börjar 10.00 och slutar 13.00. Det finns möjlighet att köpa Boken om Bengt under dagen och även Nostalgifilmer från Torsby.

Bokpresentation av
En kärlek så stor

Söndagen 25/3 efter högmässan i kyrkan hölls presentationen av En kärlek så stor - Boken om Bengt i Fryksändes församlingshem. Medverkade gjorde bland andra författaren av boken Thor Ullerö, Sunne Manskör, Håkan Lindh, Ingela Älvskog och Thor Heyerdahl Jr. Det bjöds på, utöver kaffe och våfflor, tal och musik från ovan nämnda.

Författaren Thor Ullerö. För att se fler bilder från dagen, klicka på bilden.

Global Kunskaps samarbete med Worldview International Foundation (WIF) i Myanmar där ett omfattande projekt med återplantering av Mangrove fortsätter.

Vill du vara med och minska världens klimatpåverkan? 
Ditt bidrag kan då sättas in på in på Global Kunskaps bankgiro:
5951-0990

Vill du ta del av den omfattande informationen om projektet och följa utvecklingen, gå in på www.globalmangrovetrust.org


Vår verkliga resurs är tillgången till det kunskapsinriktade arkiv av dokumentära bilder och film som samarbetspartnern Sebra Film AB äger. Global Kunskap arbetar för att ge spridning av bilder/filmer ur arkivet till en hel värld. I arkivet finns bilder om alla globala frågor som diskuteras idag. Inte minst finns här bilder som anknyter till klimat utvecklingen i mer än 130 länder. Här finns också ett rikt material om och med den berömde vetenskapsmannen och upptäcktsresanden, Thor Heyerdahl.

  • Global Kunskap arbetar från Torsby i Värmland.
  • Vi samarbetar med forskare, experter, politiker, ledare inom företag och organisationer för att nå ut med kunskaper till en bred allmänhet.
  • Vi tar initiativ till projekt som bidrar till kunskaps uppbyggnad i globala frågor, ofta i nära samarbete med andra organisationer, företag, universitet, skolor, kommuner mfl
  • Vi stödjer också Paradise Farm på Sri Lanka genom försäljning av organiskt/biologiskt odlat Te, bidrar till trädplantering och ordnar kunskaps resor.

Inriktning

Här nedan finns det klipp ur "A Global Challenge". Medverkar gör bland andra Margot Wallström.

 

Scen ur "A Global Challenge" Del 1

Scen ur "A Global Challenge" Del 2

Scen ur "A Global Challenge" Del 3

Filmklipp

Efter fyra år av inspelningar över hela planeten är nu den internationella TV-serien "The Green Planet" klar.

Serien speglar den pågående globala utvecklingen och diskuterar en rad lösningar på klimatfrågorna

TV-serien distribueras av NRK Sales and Communication i Oslo.

Kontakt är Bente Sagplads bente.sagplads@nrk.no

Internationell TV-serie

I tre olika episoder speglas den pågående utvecklingen av klimatet, den enskilda människans betydelse, kvinnors starka engagemang, skogarnas betydelse för mark, vatten och inte minst för vår överlevnad. Serien tar oss med till Nya Zeeland, Indonesien, Sydkorea, USA, Brasilien, Norge, Påskön, Peru, Namibia, Sverige, Kina m.fl. länder

 

Episod 1 Forests in Peril

Speglar skogarnas enorma betydelse för biodiversiteten och vår överlevnad.

 

Episod 2 Striking the right balance

Speglar människans stora påverkan och de steg vi måste ta för en planet i balans.

 

Episod 3 Road to recovery

Speglar tre kvinnor vars insatser kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen på delar av Kina, Påskön och inspirera andra till insatser.

 

Under klimatfilmfestivalen i Torsby 22-27 oktober visas serien och på lördag den 26 oktober arrangeras seminarier och samtal utifrån de olika programmen.

 

Se mer av filmerna och övrigt innehåll på www.sebrafilm.se

loading...

DVD-box med tre program om vår planet och gemensamma framtid + CD-box med musik från Sebra Films TV-serier.

För att läsa mer och/eller beställa paketet, klicka här.

Beställ unikt gåvopaket

Sverker Olofsson

Klimatveckan väckte engagemanget

Klimatfestivalen i Torsby öppnade mina ögon. Jag har varit där några år nu och varje besök har gett mig nya kunskaper och viktiga insikter. Jag förstår inte hur Torsby lyckas samla nya toppföreläsare varje år.
I oktober skall jag dit igen. Festivalen har fått nytt namn och heter nu ”Green Planet Week”. Det är ett utmärkt namn . ”Green Planet Week” antyder att den spetskunskap som sprids under veckan, de nyheter som presenteras och de föreläsare vi lyssnar på ligger på en sådan nivå att veckan borde väcka internationellt intresse. Allt detta får vi till livs i Torsby – de stora kunskaperna presenteras i det lilla samhället.
Årets vecka hoppas jag mycket på. Den handlar om skogen och den roll skogen kan få i det framtida klimatarbetet.
När jag läser programmet inser jag att skogen har så mycket mer att ge än vad jag hittills har förstått. Än en gång ser jag fram emot en vecka med nya kunskaper och insikter. Det kommer jag att ha nytta av i min roll som klimatambassadör i Västerbotten.


Sverker Olofsson

Thor Heyerdahl
The man and the legend

Already on his first trip to Fatuhiva, Thor Heyerdahl did observations regarding the climate change and the enviroment. This trip to Fatuhiva was conected to the Kon- Tiki Expedition which is commonly considered his greatest achievment. 
During his lifetime Heyerdahl developed a further interest in our global relationship with humankind and he became a pioneer of climate matters.
Sebra Film's 57 minutes centenary TV film is now also ready in its international version. This is a shorter presentation of the film. 

For further information contact: NRK Sales, Sebra Film CO, Global Kunskap.

"Bli stilla och begrunda: Vi rör oss med en hastighet av 30 kilometer i sekunden genom universum. Vi ser upp mot solen: den är av 200 miljarder solar och stjärnor bara i vårt glesbefolkade område i vintergatans utkant. Vi tar upp ett stycke jord i vår hand. I den finns lika många organismer som det finns människor på vår jord. Vi tar ett löv. På varje kvadratcentimeter finns 40 miljoner små fabriker som tillverkar syre. Om vi räknar hjärncellerna på en människa och tar en per sekund tar det 300 sekel innan vi räknat färdigt."

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg till Torsby

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg kom till Torsby och medverkade i gudstjänsten i Fryksände kyrka den 30 oktober. Därefter höll han ett seminarium i församlingshemmet i samband med Green Planet Week. Nedan följer en del ur en intervju med biskopen ur tidningen Siriklockan.

Klicka på texten för att förstora den.

Forskare menar att Mangrove trädet kan vara så mycket som fem gånger effektivare än alla kända trädslag i sin förmåga att ta upp och binda CO2.
Träden skyddar också liv och egendom i kustområdet från stormar och cykloner, renar avfall från vatten och stränder, skyddar korallrev, sjögräs samt ökar fiskeresurserna med 50%. Detta mirakelträd bidrar också till att reducera fattigdom och utarmning av den biologiska mångfalden i området.

Global Kunskap startar nu ett samarbete med Worldview International Foundation (WIF) i Myanmar där ett omfattande projekt med återplantering av Mangrove har pågått i flera år. WIF har genom åren bedrivit en rad framgångsrika projekt, främst i Sydostasien. Inom projektet i Myanmar har man hittills planterat ca 3 500 000 träd och målet till 2022 är satt till 17 miljoner träd som tillsammans ska kunna ta upp minst 15 miljoner ton CO2. Det långsiktiga målet för projektet är att plantera 1 miljard träd!                                
Eldsjälen Bengt Jonson som startade och under hela sitt liv ledde Sebra Film i Torsby blev efter sin död i fjol hedrad med en minnesskog i ”Thor Heyerdahls klimatpark i Myanmar”. Som tack för sin livslånga insats för en bättre värld planterade invånarna i området 10 000 Mangrove träd till Bengts minne.

Vi erbjuder dig att vara med i det omfattande projektet och samtidigt ge ett viktigt bidrag till framtiden. 10 000 träd binder upp till 10 000 ton CO2 under sin växtperiod. Vårt mål nu är att bland Bengts vänner i Torsby, engagerade människor i Sverige, Norge och övriga världen samla in medel så att ytterligare 10 000 träd kan planteras. Träd som samtidigt kommer de lokala invånarna till del och ger ett stort bidrag till att minska klimathotet för oss alla.
Varje träd kostar 80 kr och du bestämmer själv de antal träd som du vill bidra med. Detta är en effektiv klimatåtgärd som samtidigt reducerar fattigdomen med en speciell insats för kvinnor och barn, samt stärker utvecklingen för befolkningen i området som är delaktiga i att säkra de träd som har återplanterats.

Ditt bidrag kan sättas in på Global Kunskaps bankgiro 5951-0990

Vill du ta del av den omfattande informationen om projektet och följa utvecklingen, gå in på www.globalmangrovetrust.org 

Kontakt:
Global Kunskap Box 105, 685 23 Torsby
Mail: stefan.degerlund@globalkunskap.se
Telefon: 0560 141 45.

 Se också en av Sebra Films filmer från området här nedan.

Köp En kärlek så stor - Boken om Bengt

Bengt Jonson producerade 100–tals filmer under åren 1961-2017. 
Under ibland mycket dramatiska resor och sammanhang kom Bengt och Sebra-teamet att filma i fler än 100 länder. 
KLICKA HÄR för att se ett kort avsnitt ur en av de få filmer vi har där Bengt står framför kameran. Inspelningarna är gjorda i Thailand och Kambodja.

Boken om Bengt har fått titeln ”En kärlek så stor” och har skrivits av Thor Ullerö. Boken som inte bara handlar om kärleken till de unika möjligheter filmmediet skapar, utan handlar också om kärleken till familjen och till människorna över hela planeten. 

Boken finns nu att köpa på Sebra Film.
För att köpa ett exemplar, ring oss på 0560-14145
eller maila oss på info@sebrafilm.se


Boken kostar 200 :-/st.
Det går bra att få boken hemskickad, köparen står då för porto och frakt.
Paketpriser:
► För 600 kr får du dessutom vår TV serie ”The Green Planet” som innehåller tre program och en CD med musiken från serien. För ett smakprov av musiken, tryck play på spelaren längst ned i detta inlägg. 
► För 1 000 kr får du även den helt nya filmen ”Den gröna cirkeln”, 7 min, med absolut färska intervjuer av några av de främsta debattörerna och experterna inom bioekonomin. I filmen möter vi professor Thomas Lundmark, SLU, som hävdar att Norden har en avgörande möjlighet att ta ledningen i utvecklingen av bioekonomin, mfl medverkande. KLICKA HÄR för att se två utdrag ut filmen "Den Gröna Cirkeln".

Sebra Film AB 
Stefan Degerlund

Filmer från Green Planet Week

Inspelningarna är från våra Green Planet Week-konferenser och har tidigare inte visats.
Fler klipp kommer eftersom.

Forskaren Stefan Hellstrand om landsbygdens samhällsnytta

I klippet nedan ser vi Stefan Hellstrand, forskare från Kil, diskutera bland annat landsbygdens betydelse för våra städer.
Detta är ett utdrag av intervjun som filmades av Sebra Film i början av juni 2018. 

Strax norr om Hamar, i Brumunddal byggs just nu Mjöstornet, världens högsta byggnad i trä. Byggnaden har 18 våningar och är 80 meter högt. Den omfattar totalt 15 000 kvadratmeter och kommer innehålla bland annat lägenheter, kontor, hotell och restaurang.
I slutet av filmen nedan ser ni byggnaden. Stefan Degerlund medverkade i en workshop i Hamar 18-20 juni och hann filma lite under det fullspäckade schemat.

Under årets konferens deltog flera politiker. Från Norge kom Yngve Saetre, kommunpolitiker, läs om hans tankar genom att klicka på knappen.

      "En kärlek så stor"

Boken om Bengt Jonsson, grundare
av Sebra film, vars otroliga liv skildras med berättelser från hela världen. Om hans möten med kända och okända människor från olika delar av världen, har Sebra Film
producerat filmer och TV serier
serier. Många av historierna bakom dessa möten, finns att läsa om i boken.

        Av den norske författaren Thor Ullerö 

 Vill du vara med och rädda klimatet?

  Det underbara Mangroveträdet är     den bästa CO2 uppsamlaren av alla   världens träd. 
 Global Kunskaps samarbete med
 Worldview International     Foundation(WIF) i Myanmar där ett   omfattande projekt med     återplantering av Mangrove,   fortsätter.
 Vill du vara med och minska   världens miljöpåverkan?
 Ditt bidrag kan då sättas in på   Global Kunskaps bankgiro: 
 5951-0990

 Vill du få fortlöpande information   om projektets utveckling, gå in på
           www.wif.foundation