• Green Planet Week

I samarbete med:

loading...

Med fokus på skogen och bioekonomi19-25 oktober 2015
Green Planet Week växer för varje år som går. Allt fler beslutsfattare, företag, organisationer, opinionsbildare, forskare, innovatörer, skolungdomar och enskilda personer med ett stort intresse för klimat och miljöfrågor engagerar sig och deltar i alla de olika aktiviteter som fyller veckan. Den 19 till 25 oktober 2015 var det dags igen – nu för sjunde året i rad. Den här gången fokuserade vi på den framväxande bioekonomin med skogen i centrum. Här får allt från de lokala och regionala till de nationella och internationella frågeställningarna utrymme. Syftet är att sprida kunskap och engagemang som bidrar till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Green Planet Week invigs måndag 19 oktober 18.00 på biograf Stjärnan i Torsby.

Veckans konferens
Luft 2015 - med Värmlands klimatdag, Hagfors 22 oktober 2015
Nu upprepar vi förra årets succé! Från globalt till regionalt, från näringsliv till offentlig verksamhet, från smutsig till ren luft. Svensk stålindustri, forskare och offentliga verksamheter möts i samtal, seminarier och diskussioner på temat luft under ledning av moderatorerna Sverker Olofsson och Cecilia Johnsson.
 

2014 års Green Planet Week

Sensationellt uttalande av den legendariske skeppsredaren och industrialisten Fred Olsen

Alla frakter genom Arktis borde omges av en blockad och varor som transporterats genom området bojkottas. Det är ett sätt att förhindra den klimatkatastrof som kan uppstå om Arktis isar försvinner och ersätts av et svart hav som automatiskt fortsätter uppvärmningen av planeten. Fred Olsen visade också vad som händer i alla världsdelar om isarna vid polerna och Grönland försvinner. Ett katastrof scenario som bara måste förhindras.

Se bilder från hans föredrag vid konferensen ”Framgångsrika företag har ställt om - till grön strategi” den 21 oktober i Torsby här.


”Det måste vara lätt att göra rätt” framhöll Tone Bekkestad, meteorolog och föreläsare. Att alla kan fundera över hur vi använder våra resurser utifrån där man står. Hon använde exemplet med att en sak som byggts av Lego. Lego kastar man inte bort utan man tar isär och bygger något nytt.


”Flera grader varmare i Värmland”

David Hirdman, klimatkommunikatör på SMHI presenterade innehållet i de senaste rapporterna från IPCC. Dt kan bli 3 -4 grader varmare i Värmland, svåra skogsbränder som de i Västmanland kan få efterföljare, perioder av torka och översvämningar blir allt vanligare. SMHI har öppnat Klimatanpassningsportalen där man kan få råd om hur man kan göra i en tid av klimatförändringar.

Ta del av några bilder från David Hirdmans anförande här.


”Vi arbetar med grön teknologi och når svarta tal” menade Alf Björseth, ägare till företags- koncernen Scatec AS.

Företagen inom koncernen har sedan starten utvecklat avancerad teknik för att tillvarata energin från solen.

Priserna på solenergi har sjunkit dramatiskt år för år och framtiden är ljus då 70% av all ny global kapacitet av kraftproduktion kommer att vara förnybar menade Alf Björseth.

Ta del av föreläsningen här


Med ”Ansvar från böna till kopp” ligger Löfbergs AB i Karlstad i absolut framkant av utvecklingen bland kaffe producenterna i världen, sa den blivande ordföranden Kathrine Löfberg.

Företaget arbetar kontinuerligt för att i varje detalj i produktionskedjan finna de bästa gröna och uthålliga lösningarna. Följ deras arbete på www.lofbergs.se


Riksbyggen AB är i absolut framkant vad gäller arbetet med ekosystemtjänster inom hela företagets struktur. Från ledning och ändå ner i den lokala bostadsrättföreningens arbete analyseras insatserna utifrån naturens perspektiv. Innan nya mark köp för byggnationer sätts igång, värderas de insatser man kan göra för att till 100 % garantera och kompensera de uttag man gör från naturen. Klarar man inte denna gräns så startar man inte projektet.

Riksbyggen använder ett verktyg med 16 delar för att värdera tjänster som naturen tillhandahåller till oss människor alldeles gratis. Verktyget utvecklas hela tiden. Ta del av Charlotta Szczepanowski’s spännande föredrag här (OBS Ska nog justeras lite i innehållet då jag tror hon inte använde alla bilder) Charlotta Szcsepanowski utnämndes under sommaren till årets främsta uthållighetschef i Sverige.


Landshövding Kenneth Johansson har tagit initiativ till ett projekt i Värmland där man vill diskutera med klimatutmaningarna med företagen.

Meningen med projektet är att diskutera hur man kan skapa ökad tillväxt i dessa företag och i mars nästa år presenteras en rapport utifrån samtalen sa landshövdingen.

Värmland ska arbeta för att vara främst vad gäller grön företags utveckling nu och i framtiden.

Några av talarna under Green Planet Week 2014

Fred Olsen

Ordförande för koncernen Fred Olsen AS som omfattar en rad internationella företag inom offshore, IT, vind -, sol- och vågkraft i Europa, USA och Asien. Fred Olsen är en av vår tids främsta internationella företagsledare och gör sitt första historiska och unika framträdanden i Sverige   då han talar vid ”Green Planet Week” i Torsby den 21       oktober.
 

Kathrine Löfberg

Kommunikationsdirektör och ägare i den fjärde generationen av kaffeproducenten Löfbergs. Företaget har ett omfattande strategiskt utvecklingsprogram för de gröna frågorna och är ett av Sveriges starkaste                 varumärken inom daglivaru handeln.
 

Alf Björseth

Ordförande och ägare Scatec AS. Han har varit en av de allra viktigaste entreprenörerna för att starta och bygga en rad företag inom solenergi området. Han äger idag 11 företag med stora internationella åtaganden. Talet han kommer framföra på konferenserna heter ”Grön teknologi för svarta tal”.

Maria Sandberg

Lektor, Karlstads Universitet.

Kenneth Johansson

Landshövding i Värmland sedan 2012 och har ett stort engagemang i arbetet med att bygga ett klimatneutralt Värmland. Tidigare riksdagsledamot för Centern.
 

Ann-Katrin Järåsen

Kommunalråd i Torsby Kommun.

Sverker Olofsson

Moderator för konferensen ”Framgångsrika företag…” i Torsby den 21 oktober och mest känd för sitt långa programledarskap för TV programmet Plus
 

Ann-Kristin Johansson

Moderator för konferensen ”Framgångsrika företag...” i Torsby den 21 oktober och fram till årets riksdagsval riksdags ledamot för Socialdemokraterna
 

Anders Wejryd

Ärkebiskop i Svenska Kyrkan och har under sin tid som landets främsta kyrkoledare tagit en rad nationella/internationella initiativ för att engagera olika kyrkor och religioner för klimatarbetet i världen.
 

Linda Andersson

Kommunikationschef, Sveaskog AB som är Sveriges största skogsägare.

 

Lars Winter

VD, Domsjö Fabriker.

Robert Andrén

Länsråd, Länsstyrelsen i Värmland.

Charlotta Szczepanowski

Charlotta är en tvåbarnsmamma med ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat i över 10 år med hållbarhetsfrågor inom olika branscher i både internationella och nationella koncerner. Nu är hon hållbarhetschef på Riksbyggen där hon arbetar för att Riksbyggen ska bli ledande inom hållbara boendemiljöer.

Leif Linde

Leif Linde är vd för Riksbyggen, ett kooperativt företag som bygger och förvaltar bostäder och han har tidigare bl a varit i koncernledningen för KF/Coop och generaldirektör för statliga Ungdomsstyrelsen.

Ingrid Engström

Utvecklingschef på Stora Enso Skoghall och platschef på Stora Enso Forshaga.

Gunnar Olofsson

Utredare av norska skogsindustrins framtid. Tidigare VD för Inlandsinnovation AB och Sveaskog AB.

Cecilia Johnsson

Miljöchef på Uddeholms AB och och moderator för konferensen i Hagfors den 22:a oktober.

Jonny Ohlsson

Journalist med fokus på näringsliv-samhälle. Har arbetat över 50 år på NWT i Karlstad. I dag frilansjournalist i bolaget, Jonny Ohlsson Media.

Maria Hollander

VD för Paper Province. Arbetar b.la. med förnyelseprocesser inom biokemi och biologisk ekonomi där miljö/hållbarhet får stort utrymme och leder till nya produkter. 

Jan Lagerström

Forskningsdirektör på Skogsindustrierna. Medverkar på konferensen Skogens nya värden den 24:e oktober under rubriken" Ekoportal 2035".

Eva-Lena Gustavsson

Ordförande i kommunfullmäktige, Torsby Kommun. Pastor i Equmeniakyrkan.

Johnny Sjöström

VD på Uddeholms AB som är världsledande inom produktionen av verktygsstål och Värmlands största företag. Han utsågs till en av en av årets alumner på Karlstads universitet.

Maja Bauge

Direktör för Kon-tiki museét i Oslo.

Thor Heyerdahl Jr

Marinbiolog och föreläsare i klimatfrågorna. Tidigare ordförande på Kon-tiki museét.

Minna Gillberg

Energipolitisk expert åt LRF. Tidigare strategisk rådgivare åt internationella företag, FN projekt och regeringar med fokus på klimat- och energifrågor.

Stefan Edman

Biolog, författare och debattör som skrivit en rad böcker i klimatfrågorna och som varit pådrivande av opinion och kunskaps utveckling under en följd av år.

Beate Björge

Direktör för Heyerdahls institutet i Larvik .

David Hirdman

Fil Dr, Klimatkommunikatör, SMHI med fokus på anpassnings frågor till ett nytt klimat gentemot Länsstyrelserna.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Britt Bohlin

Rådsdirektör i Nordiska Rådet och tidigare landshövding i Jämtland.

Sören Eriksson

Affärsutvecklare, Preem AB. Arbetar med produktutveckling av gröna produkter ur ett strategiskt perspektiv.

Från planeringsmötet 15/1 - 2014

loading...

Utveckling av festivalen

Bakgrund
Global Kunskap, Torsby Kommun samt olika organisationer i området genomförde den första klimatfilmfestivalen 2009.
Antalet besökare var då 650 personer. Årets festival omfattade nu även Sunne och Hagfors kommuner och 3500 besökare kom till de olika aktiviteterna under veckan.

Sedan en tid tillbaka arbetar vi för att ytterligare höja såväl innehåll som storlek av klimatfilmfestivalen.
Den genomfördes i år för femte året i rad och omfattar numera också konferenser, seminarier och andra aktiviteter som var för sig och på olika sätt diskuterar och utvecklar kunskapen i frågor som har samband med den klimatutveckling vi är inne i.

Festivalens syften
Festivalen har /ska inspirera och engagera olika målgrupper, olika åldrar, beröra olika frågor och olika organisationer, företag och verksamheter. Den ska erbjuda ett forum för kunskap, samtal, lärande samt inspirera till handling och utveckling hos målgrupperna.

Vi har inriktat oss på att ha bredast möjliga samarbete eftersom frågan är mycket omfattande och den kommer att beröra alla människor på olika sätt.

Framtiden
Hur bygger vi ett nationellt/internationellt arrangemang? Det var den centrala frågan under konferensdagen den 6:e december.
Vi diskuterade det genom att ett antal medverkande hade förberett ett anförande utifrån sina utgångspunkter och dessa presentationer tjänade som underlag för det fortsatta samtalet deltagarna förde med varandra under dagen. Talarna var:

Staffan Nilsson, Ordf. Hela Sverige Ska Leva
Cecilia Johnsson, Miljöchef, Uddeholms AB
Johan Mossfeldt, Uddeholms AB
Björn Sandborg, Ordf. Hushållningssällskapet, Helmia AB
Eva-Lena Gustavsson, Ordf. Kommunfullmäktige Torsby Kommun
Kjell Ericson, Ordf. Ekoväst, representant för Inlandsinnovation AB
Bengt Jonson, Sebra Film AB
Stefan Degerlund, Ordf. Global Kunskap, VD Sebra Film AB

Moderator för dagen var Sverker Olofsson.

loading...

Festivalen växer

Den årliga filmfestivalen The Green Planet växer organiskt för varje år och nu utvidgar vi vårt samarbete till Hagfors vilket blir den tredje kommunen i området som ingår i festivalen.

 

I nära samarbete med Uddeholm AB, Hagfors kommun, företagare, skolor m.fl. genomförs konferensen "Framgångsrika företag har ställt om - vattnets alla värden" tisdag den 22 oktober.

Den 23 oktober genomförs konferensen "Framgångsrika företag har ställt om - till grön strategi" i Torsby och även detta år är Sverker Olofsson moderator.

 

Filmvisningarna börjar för skolorna den 22 oktober och officiell invigning av festivalen sker onsdag den 23 oktober kl 18.00 på Biografen Stjärnan i Torsby

2013 års filmfestival

Årets filmfestival om klimtatet, den femte i ordningen, inriktas än mer på den gröna utvecklingen.

Filmer, konferenser, seminarier och andra aktiviteter genomförs under sex intensiva dagar i tre kommuner: Torsby, Sunne och Hagfors.

Vår TV-serie The Green Planet är då helt klar och kan börja distribueras över världen.

Bilder från konferensen "Framgångsrika företag har ställt om"

loading...

Bilder från invigningen av 2012 års Klimatfilmfestival

loading...

2012 års filmfestival

Global Kunskap arrangerade den 17-21 oktober den fjärde filmfestivalen om klimatet, The Green Planet, tillsammans med Sebra Film AB, Torsby och Sunne kommuner och ca 15 organisationer, företag och skolor.

Utvecklingen för att förbättra våra förutsättningar för att möta framtidens klimat måste fortsätta.

Filmfestivalen ger besökarna tillfällen till att få nya kunskaper, inspiration och vägledning för att kunna vara med och bidra till en positiv utveckling

Filmfestival om klimatet

För fjärde året i rad genomförs den internationella filmfestivalen, The Green Planet.
I år breddas festivalen till flera kommuner och fler visningsplatser. Förra året besökte 2 835 personer de 11 visningsställena och såg över 60 filmer för alla åldrar och från alla världsdelar.
Festivalen 2012 inleds med en nationell konferens den 17 oktober med arbetsnamnet

"Framgångsrika företag har ställt om"- tillväxt - återväxt, omställning och utveckling.

 

Bilder från filmfestivalen 2011

Följ våra kontinuerliga uppdateringar av festival programmet under denna flik.

Kontakt: Stefan Degerlund, stefan@globalkunskap.se

Samarbetspartners