• Start

                                                     Aktuellt

   Välkommen till Hagfors

      Den 8-9 juni på Hotell Monika,  
     Gröna visioner-gröna praktiker

Ett seminarium som innehåller många intressanta föreläsningar, samtal, möten och  diskussioner.
Där du kan möta företag, personer och organisationer från  Sverige och Norge och höra om vad som är aktuellt inom de gröna näringarna.
För anmälan, se på programbladet.

                     Välkommen

Boo Westlund, vice ordf. kommunstyrelsen i Hagfors berättar om satsningar inom kommunen som gör att Hagfors går från krisdrabbad avfolkningsbygd till en framtidsbygd med flera satsningar inom de gröna näringarna. Man satsar på att producera biogas till Uddeholm som ska stimulera det avsomnade lantbruket och man har stora förväntningar på att Metanolfabriken äntligen ska bli verklighet.

Stefan Hellstrand, forskare och ekostrateg, som har stora invändningar mot de forskningsresultat som presenterats som framtiden för landet. Han menar att det är förödande för landsbygden och för hela lantbruksnäringen. Hans egen forskning i ämnet ger helt andra resultat, där landsbygden är en resurs för att uppnå det fossilfria samhället och där det urbana samhället är en belastning.

Harald Sverdrup, professor chemical engineering, talar här om nya innovationer som är på gång i Sverige och Norge inom energi och skogsbruk. Harald verkar som lärare på Mitthögskolan i Norge och har många bra tankar om framtiden för den gröna omställningen.

Jon Bingen, konsulent, resonerar här om Skandinaviens mitt och de resurser som finns här. Han talar också om nödvändigheten av ett aktivt skogsbruk och den gröna utvecklingen som ska till för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Nifa anordnade en konferens i Sunne med namn; "Framtidens värmländska måltid". Det var flera intressanta föreläsningar som handlade om hur vi ska få mat på tallriken i framtiden. Sebra Film intervjuade tre av föredragshållarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren, docent Per Frankelius och  Helén Williams doktor i miljö-och energisystem.
Det anordnades också ett panelsamtal med branschfolk samt regionspolitiker.
En givande dag med många kloka inlägg och bra nätverkande.

 Konferensen "Skogens nya värden".


Global Kunskap arrangerade en dag om skogen, fredagen den 17 februari på Selma Spa i Sunne, där ca 100 ungdomar från gymnasiet åk 3, mötte ledningarna från skogsnäringens olika grenar, forskningen och politiker från kommunen, under en skoldag. För att samtala, lära mer, diskutera med andra, få en början på ett nytt nätverk, som ska leda till ytterligare utbildning, sommarjobb, vikariat och anställningar under längre tid etc. Under dagen gav vi ca 15 min till olika talare som sedan ställde en fråga till              Landshövding Georg Andrén föreläser
eleverna,som satt i grupper och som leddes av någon från deltagande företag.
Det blev en intensiv dag för moderatorn, Sverker Olofsson, att följa upp de korta samtalen
 i grupperna. 

Deltagande föreläsare var; 
Sandra Sundbäck, Paper Province, Nils Hauri, Rottneros AB, Anton Norberg Moelven skog, Landshövding Georg Andrén, Monica Olofsson, Södra Viken, kommunalrådet Henrik Frykberger, Lars-Erik Sjöberg Biosorl AB m fl.

 

Här nedan kan du se programmet från konferensen.

Det otroliga Mangroveträdet
Planteringen av Mangrove träd har utökats till att omfatta ännu flera länder, förutom Myanmar så har Thailand, Sri Lanka och flera länder i Afrika anslutit sig. Under 2022 platerades 6.279 hektar med träd och målet för 2023 är att platerna ytterligare 10.000 hektar. Man har då totalt planterat ca 100 miljoner träd sedan 2012 och projektet fortgår och växer. Man kommer också att starta eget universitet, med      utbildning under 2023. Vill du vara med och  minska världens klimatpåverkan . Ditt bidrag kan då sättas in på Glabal Kunskaps Bankgiro 5951-0990

Energikris i Europa

Vid ett seminarium i Norge, som Global Kunskap deltog i, talade professor Ole Gunnar Austvik om energikrisen i Europa och dess orsaker. Det visade sig att Norge som hela tiden varit exportör av ganska stora mängder el, får betala samma skyhöga priser som vi i Sverige. Vi som också exporterar mycket el. Hur hänger detta ihop? Ole Gunnar reder ut begreppen åt oss med den äran.

Fäbodar i Sverige
GK har tillsammans med Sebrafilm varit med och tagit fram videomaterial från 3 olika fäbodar i Sverige. Tillsammans med Norges fäbodar ska materialet användas till en ansökan till UNESCO, för att kunna bevara detta kulturarv. Fäbodar i Sverige har varit; Kårebolssäter, Nysjöns fäbod samt Krype fäbod.
Tack till Dalarnas museum, Jonny Goude, Jan Hedberg, Woodlands, Avant samt Länsstyrelsen Värmland, för bifogat material som har gjort filmen möjlig

Seminarium

Global Kunskap har deltagit i ett seminarium kring jordbruk och matförsörjning. Inbjudna personer från livsmedelsbranschen, jordbrukare och andra intresserade, ställde frågor till våra regionspolitiker. Sebrafilm gjorde film från tillfället och man kan se den här. Ett konstruktivt möte som behandlade vår livsmedelsförsörjning, självförsörjningsgrad och mycket annat.
Filmen heter Hur fixar vi käket? 

Biogasanläggningen i Vadsbo
Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm, gjort en film om en Biogasanläggning som ligger i Vadsbo, utanför Mariestad. Det är 8 bönder som gått samman och byggt anläggningen. Man har också slagit ihop djurbesättningarna och har numera ca 1600 djur i en gemensam ladugård. Djurens gödsel blir till Biogas och återförs sedan till åkrarna som ett bättre gödningsmedel än vad det var innan. Mängden gas som produceras motsvarar ungefär 5.000 liter diesel/dygn och den färdiga gasen säljs till Karlstads lokaltrafik. Se filmen här till höger

Henrikdals Biogasanläggning
Den här anläggningen är större än den i Vadsbo. Det är företaget Scandinavian Biogas som driver den och den är placerad i södra delen av Stockholm. Vi har talat med professor Jörgen Eilertsson, som är FOU-chef på anläggningen och han förklarar varför Biogas skulle kunna vara en enormt bra källa till t.ex drivmedel och ett bra alternativ till bensin, diesel eller el. Den stora fördelen med Biogas är att det är ett helt cirkulärt system vid tillverkningen, där man slipper onödiga utsläpp av växthusgaser. Han förklarar också hur tillverkningen av Biogas skulle kunna få landsbygden att upp blomma igen. 

Se filmen till höger

 Workshop om hållbarhet i Hagfors
Workshop i Hagfors 28-29 oktober
”Från ohållbar avveckling till hållbar utveckling”
Under en kväll och en dag samtalade ledande personer från små och stora företag, entreprenörer, kommuner, forskning och organisationer om hur vi kan vända utvecklingen för landsbygden. EU samarbetet under rubriken ”The Green Deal” kommer att påverka våra samhällen i stor utsträckning och våra förutsättningar att bla stärka utvecklingen vad gäller självförsörjning, skapa nya innovativa företag och verksamheter kommer här att vara avgörande inför framtiden.
Ta del av något ur programmet genom intervjuer med några av talarna.

 

Om EU;s The Green Deal.......

Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm AB genomfört projektet "Lönsam grön tillväxt" i Hagfors kommun. Projekttiden var 2019-2020. Projektet bestod av seminarier samt tre olika filmer och resultatet kan man se nedan.
Projektets syfte var att stimulera till ökad information, kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen.. Samt att stimulera kommuner och regioner till att få en ströre del av den årliga upphandlingen att stanna i området, minska klimatutsläppen, stärka de gröna näringarna samt skapa nya verksamheter och företag som arbetar uthålligt i området.
Projektet avslutades i september 2020.
Mer information kan erhållas från Global Kunskap, Alstigen 8b, 685 34 Torsby. info@globalkunskap.se
eller via projektledaren Stefan Degerlund 070 621 52 22 

Tre filmer producerades under projektet.
Se filmerna genom att klicka på en knapp
 
Vill du köpa någon av filmerna i projektet?
Skicka ett mail till stefan.degerlund@sebrafilm.se
Ring 070 621 52 22
Välj mellan USB eller DVD. Pris 200:- + porto         

Filmen handlar om Omlastningsterminalen i Torsby och dess aktörer; StoraEnso, VSV Frakt och Torsby kommun. Här behandlas nyttan av att överföra transporter från timmerbil till tåg. 
"En win-win situation för alla inblandade, för bättre trafikmiljö och för klimatet." säger tidigare VD:n för VSV Frakt, Fredrik Söderström.