• Start

Filmer som visas under ”Höstglöd” på Sebra Film AB den 7 oktober tillsammans med Global Kunskap och Studiefrämjandet i Torsby. Vi visar film hela dagen den 7 oktober i Sebra Films lokaler på Alstigen 8B. För den morgonpigge drar vi igång redan kl 06,00 och avslutar 12 timmar senare. Detta år visar vi en rad filmer från de senaste årens produktioner men vi visar också några filmer från tidigare år av Sebras rika produktion från tidigt 60 tal. För den som orkar visar vi över 30 olika filmer under dagen. Kaffe serveras under dagen. Frivillig kontant avgift! Så här ser programmet ut där du kan komma och gå samt se på det som intresserar dig mest!
Varmt välkommen!  

06.00 ”Torsby  3 filmer från 30 talet till våra dagar
07.00 ”Växtföljdmat, framtidens mat”
. 3 filmer i vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Värmland visar världen vägen (4V) och Global Kunskap
08.00 Paus, fika
Ca 08.15 ”Landsbygdsturnén, Hur fixar vi käket, Den gröna cirkeln, Värmlands skafferi, Sveriges Fäbodar, plantering av ny Mangroveskog”. 6 filmer om mat, odling, landsbygdsutveckling samt nationell – och internationell utblick om klimat och miljö.
Ca 09.00 Filmer om utvecklingen av företag, ekonomi och samhälle i Norge. Intervjuer med politiker, akademier och företagsledare. 4 program med direkta nedslag om framtida möjligheter och svårigheter med nuvarande utveckling!
10.00 Paus, fika
10.15 ”Lönsam grön utveckling i Hagfors kommun” 3 korta filmer från samtal med allmänhet, företagare, politiker, mfl om den utveckling de vill se inför framtiden. Här visar vi också filmen ”Stig Sonebrink – entreprenören” om den otroliga historien om att lyckas mot alla odds om bara viljan finns.
11.30 ”Ellinor Henriksson – konstnären som valt en annan väg” 

12.00 Paus, fika
12.30 ”Konstnären och Entreprenören” – om en av Sveriges mest internationellt berömda konstnärer Bengt Olson och hans unika och långa vänskap med byggentreprenören Lennart Larsson.
13.15 Potpurri ”Musik från Finnskogen” med lokala och internationella musiker
14.00 Paus, fika
14.15 ”Thor Heyerdahl, filosofen och klimataktivisten” i två korta, men tankeväckande filmer om tid, vår kulturs överlevnad och framtiden!
14.30 ”Biogas – framtidens energi” som kan ge landsbygden en ny utveckling. 2 filmer som speglar några bönder som gått samman och skapat landets största lagård, byggt biogas- anläggning och skapat en ny lönsam utveckling.. Samt filmen om biogasanläggningen i Nacka som tar tillvara och cirkulerar vad vi människor lämnar efter oss.
15.00 ”Hur tillverkar man biokol” samt ”Skogens nya värde” där ungdomar i Sunne möter företagsledare och politiker i samtal om framtiden på landsbygden! ”Omlastningsterminalen i Torsby” är den tredje filmen under detta pass.
Ca 15.45 Demokratiprojektet ”Inte Glömma inte Minnas” en film som presenterar detta unika och viktiga projekt för skolor, föreningar, företag och 10 kommuner i Värmland 2023/24.
16,15 ”The Green Planet”,
Ca 17.00 Torsby förr och nu i den längre versionen och då med avslutning av de två skidskytte stjärnorna Linn Persson och Emma Nilsson.
Kl 18.00 Avslutning av filmdagen, fika och samtal! 

Naturen och vi

Global Kunskap var medarrangörer till ett seminarium i Karlstad tillsammans med Värmland visar världen vägen, som handlade om vilka rättigheter naturen och naturskötarna har och hur vi förvaltar naturens gåvor, nu och i framtiden. Utmärkta föreläsare och bra stämning genererade bra samtal och mycket kunskapsutbyte
Föreläsare var: PellaThiel, ekolog
                         Gunnar Rundgren, Författare, konsult
                         Patrik Olsson, bonde, fd ordf. LRF Värmland
Sebrafilm gjorde en liten film från tillfället.

Gröna visioner – gröna praktiker
Var titeln på det gränsöverskridande seminariet för svenska och norska företag, kommuner och organisationer som genomfördes den 8-9 juni i Hagfors.
Ca 30 personer samlades för att samtala om visionen ”Mitt Skandinavien” där det gröna”Skogshavet” som sammanbinder de två länderna kan nyttjas på ett hållbart sätt och samtidigt bygga nya verksamheter på båda sidor av gränsen och tillsammans över gränsen.
Seminariet syftade bla till att öka kunskapen genom presentationer av gröna företag som Elms Bygg från Hagfors, Swerub från Ekshärad, AKJ Energiteknik från Karlstad, mfl företag och organisationer.
Seminariet syftade också till att aktivt öka samarbetet i olika hållbara processer, bygga nya eller förstärka nätverk, överbrygga hinder mellan de offentliga, företagen och organisationerna samt förstärka möjligheterna att finna finansiering både på kort och lång sikt.
Seminariet är det sjätte som genomförs i samarbete med norska intressenter och de femte som genomförs på den svenska sidan.
Här intill finner du ett utdrag av några av de anförandena som hölls samt ett antal presentationer som man fritt kan ta del av.
Ett nytt seminarium kommer att genomföras under november i Elverum och processerna före, under och efter seminarierna börjar nu finna allt mera av konkreta former för framgångsrika samarbeten över gränsen.

Se ett kort sammandrag av de olika föreläsningarna, genom att klicka på pilen.

Boo Westlund, vice ordf. kommunstyrelsen i Hagfors berättar om satsningar inom kommunen som gör att Hagfors går från krisdrabbad avfolkningsbygd till en framtidsbygd med flera satsningar inom de gröna näringarna. Man satsar på att producera biogas till Uddeholm som ska stimulera det avsomnade lantbruket och man har stora förväntningar på att Metanolfabriken äntligen ska bli verklighet.

Stefan Hellstrand, forskare och ekostrateg, som har stora invändningar mot de forskningsresultat som presenterats som framtiden för landet. Han menar att det är förödande för landsbygden och för hela lantbruksnäringen. Hans egen forskning i ämnet ger helt andra resultat, där landsbygden är en resurs för att uppnå det fossilfria samhället och där det urbana samhället är en belastning.

Harald Sverdrup, professor chemical engineering, talar här om nya innovationer som är på gång i Sverige och Norge inom energi och skogsbruk. Harald verkar som lärare på Mitthögskolan i Norge och har många bra tankar om framtiden för den gröna omställningen.

Jon Bingen, konsulent, resonerar här om Skandinaviens mitt och de resurser som finns här. Han talar också om nödvändigheten av ett aktivt skogsbruk och den gröna utvecklingen som ska till för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Nifa anordnade en konferens i Sunne med namn; "Framtidens värmländska måltid". Det var flera intressanta föreläsningar som handlade om hur vi ska få mat på tallriken i framtiden. Sebra Film intervjuade tre av föredragshållarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren, docent Per Frankelius och  Helén Williams doktor i miljö-och energisystem.
Det anordnades också ett panelsamtal med branschfolk samt regionspolitiker.
En givande dag med många kloka inlägg och bra nätverkande.

 Konferensen "Skogens nya värden".


Global Kunskap arrangerade en dag om skogen, fredagen den 17 februari på Selma Spa i Sunne, där ca 100 ungdomar från gymnasiet åk 3, mötte ledningarna från skogsnäringens olika grenar, forskningen och politiker från kommunen, under en skoldag. För att samtala, lära mer, diskutera med andra, få en början på ett nytt nätverk, som ska leda till ytterligare utbildning, sommarjobb, vikariat och anställningar under längre tid etc. Under dagen gav vi ca 15 min till olika talare som sedan ställde en fråga till              Landshövding Georg Andrén föreläser
eleverna,som satt i grupper och som leddes av någon från deltagande företag.
Det blev en intensiv dag för moderatorn, Sverker Olofsson, att följa upp de korta samtalen
 i grupperna. 

Deltagande föreläsare var; 
Sandra Sundbäck, Paper Province, Nils Hauri, Rottneros AB, Anton Norberg Moelven skog, Landshövding Georg Andrén, Monica Olofsson, Södra Viken, kommunalrådet Henrik Frykberger, Lars-Erik Sjöberg Biosorl AB m fl.

 

Här nedan kan du se programmet från konferensen.

Det otroliga Mangroveträdet
Planteringen av Mangrove träd har utökats till att omfatta ännu flera länder, förutom Myanmar så har Thailand, Sri Lanka och flera länder i Afrika anslutit sig. Under 2022 platerades 6.279 hektar med träd och målet för 2023 är att platerna ytterligare 10.000 hektar. Man har då totalt planterat ca 100 miljoner träd sedan 2012 och projektet fortgår och växer. Man kommer också att starta eget universitet, med      utbildning under 2023. Vill du vara med och  minska världens klimatpåverkan . Ditt bidrag kan då sättas in på Glabal Kunskaps Bankgiro 5951-0990

Energikris i Europa

Vid ett seminarium i Norge, som Global Kunskap deltog i, talade professor Ole Gunnar Austvik om energikrisen i Europa och dess orsaker. Det visade sig att Norge som hela tiden varit exportör av ganska stora mängder el, får betala samma skyhöga priser som vi i Sverige. Vi som också exporterar mycket el. Hur hänger detta ihop? Ole Gunnar reder ut begreppen åt oss med den äran.

Seminarium

Global Kunskap har deltagit i ett seminarium kring jordbruk och matförsörjning. Inbjudna personer från livsmedelsbranschen, jordbrukare och andra intresserade, ställde frågor till våra regionspolitiker. Sebrafilm gjorde film från tillfället och man kan se den här. Ett konstruktivt möte som behandlade vår livsmedelsförsörjning, självförsörjningsgrad och mycket annat.
Filmen heter Hur fixar vi käket? 

Biogasanläggningen i Vadsbo
Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm, gjort en film om en Biogasanläggning som ligger i Vadsbo, utanför Mariestad. Det är 8 bönder som gått samman och byggt anläggningen. Man har också slagit ihop djurbesättningarna och har numera ca 1600 djur i en gemensam ladugård. Djurens gödsel blir till Biogas och återförs sedan till åkrarna som ett bättre gödningsmedel än vad det var innan. Mängden gas som produceras motsvarar ungefär 5.000 liter diesel/dygn och den färdiga gasen säljs till Karlstads lokaltrafik. Se filmen här till höger

Henrikdals Biogasanläggning
Den här anläggningen är större än den i Vadsbo. Det är företaget Scandinavian Biogas som driver den och den är placerad i södra delen av Stockholm. Vi har talat med professor Jörgen Eilertsson, som är FOU-chef på anläggningen och han förklarar varför Biogas skulle kunna vara en enormt bra källa till t.ex drivmedel och ett bra alternativ till bensin, diesel eller el. Den stora fördelen med Biogas är att det är ett helt cirkulärt system vid tillverkningen, där man slipper onödiga utsläpp av växthusgaser. Han förklarar också hur tillverkningen av Biogas skulle kunna få landsbygden att upp blomma igen. 

Se filmen till höger

Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm AB genomfört projektet "Lönsam grön tillväxt" i Hagfors kommun. Projekttiden var 2019-2020. Projektet bestod av seminarier samt tre olika filmer och resultatet kan man se nedan.
Projektets syfte var att stimulera till ökad information, kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen.. Samt att stimulera kommuner och regioner till att få en ströre del av den årliga upphandlingen att stanna i området, minska klimatutsläppen, stärka de gröna näringarna samt skapa nya verksamheter och företag som arbetar uthålligt i området.
Projektet avslutades i september 2020.
Mer information kan erhållas från Global Kunskap, Alstigen 8b, 685 34 Torsby. info@globalkunskap.se
eller via projektledaren Stefan Degerlund 070 621 52 22 

Tre filmer producerades under projektet.
Se filmerna genom att klicka på en knapp
 
Vill du köpa någon av filmerna i projektet?
Skicka ett mail till stefan.degerlund@sebrafilm.se
Ring 070 621 52 22
Välj mellan USB eller DVD. Pris 200:- + porto