• Aktuellt

                        Semininarium på Sahlströmsgården, Torsby

"Lokal cirkulär utveckling, produktion och styrning av energisystem"
Global Kunskap anordnade ett seminarium på Sahlströmsgården i Torsby den 4 juni 2024 i samarbete med Hagfors kommun och Torsby kommun.
Syftet med dagen var att belysa det ökande behovet av lokalt producerad energi, de ökande behoven av ökad lokal säkerhet med tillgång på el i krissituationer och att se på möjligheter och åtgärder som kan genomföras utifrån ett cirkulärt och hållbart perspektiv, där olika intressenter samarbetar och genomför åtgärder som stärker hushållens, företagens och samhällets resillience.

Dag Øistein Eriksen, Silva Borealis höll ett föredrag om Thorium, som kan ersätta uran i kärnkraftverk. Thorium finns i stora mängder i Norden och har en mängd fördelar om man jämför med uran.
 

 
Leif Tyrén och Anders Björbole höll ett föredrag om energigemenskaper.
De jobbar båda på Coompanion Värmland och driver nu ett projekt där man tillsammans med Stickybeat och Sebrafilm, utvecklar ett digitalt verktyg som ska hjälpa grupper av människor som vill starta en energi-gemenskap. 

Harald Sverdrup, professor Högskolan Hamar, föreläste om Morgondagens industri och samfund i Norden
Du kan se hans presentation via denna länk.
 

Daniel Ekström, energistrateg, Region Värmland föreläste om hur situationen ser ut för elförsörjningen i Värmland Du kan se hans Power Point presentation via denna länk 
 

Naturen och vi

Global Kunskap var medarrangörer till ett seminarium i Karlstad tillsammans med Värmland visar världen vägen, som handlade om vilka rättigheter naturen och naturskötarna har och hur vi förvaltar naturens gåvor, nu och i framtiden. Utmärkta föreläsare och bra stämning genererade bra samtal och mycket kunskapsutbyte
Föreläsare var: PellaThiel, ekolog
                         Gunnar Rundgren, Författare, konsult
                         Patrik Olsson, bonde, fd ordf. LRF Värmland
Sebrafilm gjorde en liten film från tillfället.

Gröna visioner – gröna praktiker
Var titeln på det gränsöverskridande seminariet för svenska och norska företag, kommuner och organisationer som genomfördes den 8-9 juni i Hagfors.
Ca 30 personer samlades för att samtala om visionen ”Mitt Skandinavien” där det gröna”Skogshavet” som sammanbinder de två länderna kan nyttjas på ett hållbart sätt och samtidigt bygga nya verksamheter på båda sidor av gränsen och tillsammans över gränsen.
Seminariet syftade bla till att öka kunskapen genom presentationer av gröna företag som Elms Bygg från Hagfors, Swerub från Ekshärad, AKJ Energiteknik från Karlstad, mfl företag och organisationer.
Seminariet syftade också till att aktivt öka samarbetet i olika hållbara processer, bygga nya eller förstärka nätverk, överbrygga hinder mellan de offentliga, företagen och organisationerna samt förstärka möjligheterna att finna finansiering både på kort och lång sikt.
Seminariet är det sjätte som genomförs i samarbete med norska intressenter och de femte som genomförs på den svenska sidan.
Här intill finner du ett utdrag av några av de anförandena som hölls samt ett antal presentationer som man fritt kan ta del av.
Ett nytt seminarium kommer att genomföras under november i Elverum och processerna före, under och efter seminarierna börjar nu finna allt mera av konkreta former för framgångsrika samarbeten över gränsen.

Se ett kort sammandrag av de olika föreläsningarna, genom att klicka på pilen.

Boo Westlund, vice ordf. kommunstyrelsen i Hagfors berättar om satsningar inom kommunen som gör att Hagfors går från krisdrabbad avfolkningsbygd till en framtidsbygd med flera satsningar inom de gröna näringarna. Man satsar på att producera biogas till Uddeholm som ska stimulera det avsomnade lantbruket och man har stora förväntningar på att Metanolfabriken äntligen ska bli verklighet.

Stefan Hellstrand, forskare och ekostrateg, som har stora invändningar mot de forskningsresultat som presenterats som framtiden för landet. Han menar att det är förödande för landsbygden och för hela lantbruksnäringen. Hans egen forskning i ämnet ger helt andra resultat, där landsbygden är en resurs för att uppnå det fossilfria samhället och där det urbana samhället är en belastning.

Harald Sverdrup, professor chemical engineering, talar här om nya innovationer som är på gång i Sverige och Norge inom energi och skogsbruk. Harald verkar som lärare på Mitthögskolan i Norge och har många bra tankar om framtiden för den gröna omställningen.

Jon Bingen, konsulent, resonerar här om Skandinaviens mitt och de resurser som finns här. Han talar också om nödvändigheten av ett aktivt skogsbruk och den gröna utvecklingen som ska till för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Nifa anordnade en konferens i Sunne med namn; "Framtidens värmländska måltid". Det var flera intressanta föreläsningar som handlade om hur vi ska få mat på tallriken i framtiden. Sebra Film intervjuade tre av föredragshållarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren, docent Per Frankelius och  Helén Williams doktor i miljö-och energisystem.
Det anordnades också ett panelsamtal med branschfolk samt regionspolitiker.
En givande dag med många kloka inlägg och bra nätverkande.

 Konferensen "Skogens nya värden".


Global Kunskap arrangerade en dag om skogen, fredagen den 17 februari på Selma Spa i Sunne, där ca 100 ungdomar från gymnasiet åk 3, mötte ledningarna från skogsnäringens olika grenar, forskningen och politiker från kommunen, under en skoldag. För att samtala, lära mer, diskutera med andra, få en början på ett nytt nätverk, som ska leda till ytterligare utbildning, sommarjobb, vikariat och anställningar under längre tid etc. Under dagen gav vi ca 15 min till olika talare som sedan ställde en fråga till              Landshövding Georg Andrén föreläser
eleverna,som satt i grupper och som leddes av någon från deltagande företag.
Det blev en intensiv dag för moderatorn, Sverker Olofsson, att följa upp de korta samtalen
 i grupperna. 

Deltagande föreläsare var; 
Sandra Sundbäck, Paper Province, Nils Hauri, Rottneros AB, Anton Norberg Moelven skog, Landshövding Georg Andrén, Monica Olofsson, Södra Viken, kommunalrådet Henrik Frykberger, Lars-Erik Sjöberg Biosorl AB m fl.

 

Här nedan kan du se programmet från konferensen.

Energikris i Europa

Vid ett seminarium i Norge, som Global Kunskap deltog i, talade professor Ole Gunnar Austvik om energikrisen i Europa och dess orsaker. Det visade sig att Norge som hela tiden varit exportör av ganska stora mängder el, får betala samma skyhöga priser som vi i Sverige. Vi som också exporterar mycket el. Hur hänger detta ihop? Ole Gunnar reder ut begreppen åt oss med den äran.

Seminarium

Global Kunskap har deltagit i ett seminarium kring jordbruk och matförsörjning. Inbjudna personer från livsmedelsbranschen, jordbrukare och andra intresserade, ställde frågor till våra regionspolitiker. Sebrafilm gjorde film från tillfället och man kan se den här. Ett konstruktivt möte som behandlade vår livsmedelsförsörjning, självförsörjningsgrad och mycket annat.
Filmen heter Hur fixar vi käket? 

Biogasanläggningen i Vadsbo
Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm, gjort en film om en Biogasanläggning som ligger i Vadsbo, utanför Mariestad. Det är 8 bönder som gått samman och byggt anläggningen. Man har också slagit ihop djurbesättningarna och har numera ca 1600 djur i en gemensam ladugård. Djurens gödsel blir till Biogas och återförs sedan till åkrarna som ett bättre gödningsmedel än vad det var innan. Mängden gas som produceras motsvarar ungefär 5.000 liter diesel/dygn och den färdiga gasen säljs till Karlstads lokaltrafik. Se filmen här till höger

Henrikdals Biogasanläggning
Den här anläggningen är större än den i Vadsbo. Det är företaget Scandinavian Biogas som driver den och den är placerad i södra delen av Stockholm. Vi har talat med professor Jörgen Eilertsson, som är FOU-chef på anläggningen och han förklarar varför Biogas skulle kunna vara en enormt bra källa till t.ex drivmedel och ett bra alternativ till bensin, diesel eller el. Den stora fördelen med Biogas är att det är ett helt cirkulärt system vid tillverkningen, där man slipper onödiga utsläpp av växthusgaser. Han förklarar också hur tillverkningen av Biogas skulle kunna få landsbygden att upp blomma igen. 

Se filmen till höger

Global Kunskap har tillsammans med Sebrafilm AB genomfört projektet "Lönsam grön tillväxt" i Hagfors kommun. Projekttiden var 2019-2020. Projektet bestod av seminarier samt tre olika filmer och resultatet kan man se nedan.
Projektets syfte var att stimulera till ökad information, kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen.. Samt att stimulera kommuner och regioner till att få en ströre del av den årliga upphandlingen att stanna i området, minska klimatutsläppen, stärka de gröna näringarna samt skapa nya verksamheter och företag som arbetar uthålligt i området.
Projektet avslutades i september 2020.
Mer information kan erhållas från Global Kunskap, Alstigen 8b, 685 34 Torsby. info@globalkunskap.se
eller via projektledaren Stefan Degerlund 070 621 52 22 

Tre filmer producerades under projektet.
Se filmerna genom att klicka på en knapp
 
Vill du köpa någon av filmerna i projektet?
Skicka ett mail till stefan.degerlund@sebrafilm.se
Ring 070 621 52 22
Välj mellan USB eller DVD. Pris 200:- + porto