• Om GK

Om Global Kunskap

Utveckling genom kunskap och bildning

Global Kunskap är en ideell organisation, som har sitt säte i Torsby i norra Värmland.

Global Kunskap är en organisation med målsättningen att nå ut till en hel värld med kunskaper om de globala sambanden.

Global Kunskap arbetar framförallt med film och bilder som metod för att nå så många som möjligt med kunskaper om den globala utvecklingen.

The Green Planet


Den internationella TV-serien The Green Planet som producerats i samarbete med Sebra Film AB i Torsby. Serien omfattar 3 episoder på vardera 50 minuter.

Serien inriktas på skogarnas betydelse för den globala klimat - och samhällsutvecklingen. Forskare, politiker, opinionsbildare, organisations ledare ger i tre dramatiska avsnitt sin syn på de framtida lösningarna för mänskligheten.

Internationell distribution sker i samarbete mellan NRK i Norge.

Vårt mål är att filmerna ska nå ut till alla världsdelar inom tre år och nå en mångmiljon publik.

Inom Global Kunskap finns också ett globalt upparbetat kontaktnät inom film och TV. Det gör att nya projekt och film idéer enklare kan och har producerats. Bland hundratals uppdragsgivare finns TV nationellt och internationellt, biståndsorgan som SIDA, FN, World Bank med flera.

Under de senaste åren har Global Kunskap samarbetat med Inlandsinnovation, Hela Sverige ska Leva, Sveaskog, Swedbank, Företagarna, Region Värmland, ABF, Studiefrämjandet, Missionskyrkan, TUAB, Film i Värmland, Klarälvdalens folkhögskola, Norges Ambassad, VSV, Rotary, Södra Viken m.fl. 

Våra seminarier och film festivaler om klimatet har besökts av Sverker Olofsson, TV-producent, Marie Robertsson, skådespelerska, Maud Olofsson, fd. näringsminister, Pär Holmgren, meteorolog/författare, Elisabeth Salander-Björklund, VD, Leif Zetterberg, ordf., Hilmy Ahamed, CEO, Yngve Bergkvist, VD, Thor Heyerdahl Jr, Biolog, Monique Robin, Filmproducent, Linda Andersson , Informationschef, Olof Johansson, miljöchef, Staffan Bond, generalsekreterare, Margot Wallström, fd. Deputy General Secretary, Stefan Edman, författare/biolog, Dominique Görlitz, forskare och en rad andra personligheter.

Globalt arkiv

I en överenskommelse med Sebra Film AB får Global Kunskap tillgång till ett omfattande arkiv av företagets bilder, film och TV-produktioner som speglat utvecklingen i världen sedan ett halv sekel. Inte minst finns här bilder från den globala utvecklingen från 129 länder och om alla klimat relaterade frågor.

I arkivet finns också en unik skatt av film och TV-produktioner där Thor Heyerdahls hela livsverk finns samlat. Här finns över 50 filmer och minst 50 000 bilder från forsknings expeditioner, möten, resor till Samoa, Polynesien, Ryssland, Azerbadjan, Påskön, Island, Sverige, Norge, Teneriffa, Kuba, USA, Chile, Ecuador mfl länder.

Här finns också en rik samling av intressanta intervjuer och möten med kända personligheter som Indira Gandhi, Mother Theresa, Nelson Mandela, Vigdis Finnbodadottir, Margot Wallström, Sissel Kyrkjebø, Chris Patton, Håkan Hagegård och en mängd andra personer från skilda delar av värld.

Ett omfattande globalt nätverk finns etablerat, som ger möjligheter för studieförbund, folkhögskolor, universitet och forskare att hämta kompletterande information. Sebra Films globala kontaktyta medverkar till att Global Kunskap får de resurser som namnet speglar.

Thor Heyerdahls filmer producerades ursprungligen på engelska. Det samma gäller för de flesta filmer och serier från senare tid, då produktionernas innehåll ska passa en global TV-publik. Här följer namnen på några av serierna som tillsammans representerar ett 50-tal halvtimmes filmer som visats för miljard-publik:
 

  • The Green Planet, 3 x 55 min. Presenterades vid öppningen av den fjärde internationella film festivalen om klimatet den 22-27 oktober. Läs mer under The Green Planet eller på www.sebrafilm.se
  • Senare produktioner är Climate Change med bla Robert Corell, USA mfl, filmen Global Challenge-population the forgotten factor med Margot Wallström och Carl Wahren. Här finns också filmen Samtal pågår, om synen bildningen nu och i framtiden med Bengt Göransson, Gösta Vestlund, Eva Önnesjö mfl.
  • Kulturer i världen - Culture Spans the World
  • Demokrati i världen - World of Democracy
  • Fred i världen - Peace and Conflict
  • En värld av skog - Forrest of the World
  • Drogerna världen runt - Drogs Around the World

Klicka på länken för att komma till sidan med styrelsen.

 

Styrelse