• Ur arkivet

                                             Korta inslag med deltagare från olika Green Planet week konferenser.

Konferensen" Skogen Bioekonomin och grön tillväxt"
8-9 feb 2018 på Sahlströmsgården, Torsby
Kommentarer av
Ola Rostad, Tretorget.  Erland Lundby, Termowood
Werner Christie Handelshögskolan Oslo
Per Rickard Johansen Nationalekonom
Margareta Dahlström Karlstad Universitet
Gunnar Olofsson, Statskog
Fredrik Nitzén, Sweedbank
 

Sunnekonferensen. "Skogens nya värden"
Föreläsare; Henrik Frykberger, kommunalråd Sunne
Sandra Sundbäck, Paper Province  Georg Andrén , Landshövding 
Nils Hauri, Rottneros AB           Lars-Erik Sjögren, Biosorbe
Anton Norberg, Moelven Skog AB     Evelina Nilsson, Broby Grafiska
Peter Edberg, Paper Province       Monica Olofsson, rektor Södra Viken

Global Kunskap anordnade en dag för gymnasieelever på Selma Spa i Sunne. Ett antal bra föreläsningar där Sverker Olofsson var moderator och där eleverna fick tycka till i olika frågor via mentometerknappar.
En välbesökt och lyckad dag.

Kort sammanfattning från seminariet i Hagfors.
Föreläsare
Harald Sverdrup, professor
Boo Vestlund, Oberoende realister
Maria Lindeberg, Region Värmland
Emma Spak, Länsråd Värmland
Gustav Jansson VD AKJ Teknik
Fredrik Igelström, Näringslivsutvecklare Hagfors kommun
Olle Göransson och Marica Möller, Torfolk
 

loading...